Värdegrund

Trygghet

 • Liten förskola - småskalighet
 • Samspel styrelse - vårdnadshavare - personal ger delaktighet och engagemang
 • Vi vill att alla känner tilltro till vår förskola
 • Vi vill skapa trivsel, trygghet och arbetsro för alla som vistas på Trollhatten
 • Pedagogerna arbetar utifrån ett förhållningssätt och en barnsyn som utgår ifrån barnens perspektiv
 • Barnen är vårt gemensamma ansvar, personal - föräldrar

Utveckling

 • Genom kommunikation, samspel och upplevelser blir varje stund och varje möte ett tillfälle till lärande
 • Barn och vuxna utforskar och lär av och med varandra
 • Lärande sker genom att uppleva med alla sinnen i samband med lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik
 • Alla barn får utmaningar efter sin förmåga och sina förutsättningar
 • Förskolan strävar efter att skapa en balans mellan lek, planerade aktiviteter och vila
 • Styrelse och personal deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan

Respekt

 • Bemöt andra som du själv vill bli bemött
 • Alla barn och vuxna blir sedda och bekräftade dagligen
 • Barn är individer utan vuxnas erfarenheter och ses som människor med lika värde
 • Vi strävar efter att skapa ett demokratiskt arbetssätt där barnen får inflytande i sin vardag
 • Alla som vistas på förskolan har rätt att bli respekterade för den de är och de åsikter de har

Glädje

 • Barn och vuxna känner sig välkomna till förskolan
 • Tiden i förskolan innehåller mycket lek och kreativitet
 • Vi uppmuntrar positiva handlingar och förhållningssätt gentemot varandra
 • Det ska vara roligt att lära sig nya saker.
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång