Klagomålshantering

Alla som driver en skola/förskola ska enligt skollagen ha rutiner för att ta emot klagomål från elever, vårdnadshavare och andra. Syftet är att den som driver utbildningen, huvudmannen, ska få reda på eventuella brister.

"Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt." Skollagen 4 Kap. 8§

Rutiner för klagomål på Förskolan Trollhatten

Vi på Förskolan Trollhatten har som mål att erbjuda god kvalitet på vår utbildning.

Klagomålshanteringen har som syfte att:

  • Stärka vårdnadshavares inflytande
  • Ge vårdnadshavare möjlighet att påverka utbildningen.

Klagomål kan exempelvis handla om:

  • Bemötande
  • Information
  • Utbildningen
  • Inflytande, delaktighet
  • Samverkan

Hur kan du lämna Klagomål?

  • Vänd dig direkt till berörd personal, rektor eller styrelse för dialog.
  • Du även lämna dina klagomål HÄR via hemsidan.

Formulär för synpunkter och klagomål

GDPR
Den här blanketten hanteras av personalen och tas upp som en fast punkt på styelsens möten. Klagomålshantering är ett krav och utgör en viktig del av verksamhetens kvalitetsarbete. Vänd dig gärna till personalen eller styrelsen om du har frågor kring detta. Det går även att vända sig till datainspektionen gällande frågor om hantering av personuppgifter.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång