Plan mot kränkande särbehandling

Varje utbildning ska ha en skriftlig plan för likabehandlingsarbetet, syftet ska vara att främja barns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen skall årligen följas upp och kartläggas under höstterminen och utvärderas i slutet av läsåret. Förskolan Trollhattens plan mot kränkande behandling har utformats av personalen som arbetar på förskolan. Barn mellan 2-5 är med i arbetet med kartläggningen av utbildningen och miljön genom barnsamtal.

Vi på förskolan Trollhatten tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.

Förskolan Trollhattens plan mot kränkande behandling -21-22 

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång