Pedagogisk idé

På förskolan Trollhatten arbetar fem förskollärare, en barnskötare och en förskolekock. Vårt förhållningssätt utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 18 samt våra värdeord trygghet, utveckling, respekt och glädje.

Vi anser att det är viktigt att både barn och vuxna värnar om vår förskola och respekterar varandra. Vi behandlar varandra med respekt utifrån den person man är och i enighet med diskrimineringslagen. Alla barn och pedagoger blir sedda och bekräftade dagligen. Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna, dagarna på vår förskola ska präglas av glädje och gemenskap. Utbildningen ska ligga till grunden för ett demokratiskt förhållningssätt där barnen ges delaktighet och inflytande i vardagen.

Utbildningen består av spontan och planerad undervisning där omsorg, utveckling och lärande är i fokus. Barn och pedagoger utvecklas och lär av och med varandra. Lärande sker genom att uppleva med alla sinnen i samband med lek utifrån förskolans uppdrag, mål och riktlinjer. Alla barn ska få möjlighet att prova på aktiviteter upprepade gånger och utmanas efter sin egen förutsättning och förmåga.

Att få vara sig själv och uttrycka alla sina känslor ser vi som en rättighet. Pedagogerna har i uppdrag att stödja barnen med sina känslor så att det blir bra för både det enskilda barnet och gruppen. Pedagogerna gör observationer och för dialog med barnen för att utgå från barns perspektiv både när det kommer till planering av utbildningen och förskolans miljö.

Förskolan Trollhattens miljö bjuder in barnen till lek, utforskande och motoriska utmaningar. Vi erbjuder tillgängliga lärmiljöer med ett varierat material som ger förutsättningar till barnens lek och utforskande. Vår förskolemiljö ska skapa trivsel, trygghet och arbetsro för alla.

Pedagogerna är en del av barnens miljö och deras förebilder. Vi arbetar medvetet kring normer och värden och ser olikheter som naturligt.

Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi lägger stor vikt vid att dagarna på förskolan ska upplevas med glädje och att vi tillsammans skapar en bra arbetsmiljö både för barn och vuxna.

Föräldrakooperativet bidrar till nära samarbete med familjerna. Styrelsen och personalen fattar gemensamma beslut som rör förskolan och deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan och säkerställa kompetens.

Med den här synen på vår förskola önskar vi ge barnen en god start i skolväsendet utifrån förskolans läroplan och uppdrag!

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång