Förskolan Trollhatten är ett föräldrakooperativ som ligger på Viksäng med närhet till grönområden, bibliotek och lekplatser.


Småskalig förskola, utbildad personal, trygghet

Förskolan Trollhatten har cirka 30 barn fördelat på två avdelningar. Vi vill med engagerad och utbildad personal ge barnen en bra start i livet utifrån förskolans läroplan och uppdrag.

Föräldrakooperativet skapar samspel mellan vårdnadshavare, personal och styrelse. Genom att vårdnadshavare och personal medvetet har valt vår förskola ger vi varandra goda möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter. Detta gynnar våra barns trygghetskänsla och utveckling.

Förskolans styrelse och pedagoger deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan och säkerställa kompetens.


Omsorg, utveckling och lärande

Att leka och vara tillsammans i grupp är viktigt och får stort utrymme i utbildningen. Våra dagar består av spontana och planerade undervisningssituationer där barn och vuxna utvecklas och lär av och med varandra. Vi lär genom att uppleva med alla sinnen i t.ex. lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Alla barn ska få möjlighet att få prova på alla aktiviteter upprepade gånger och utmanas efter sin egen förmåga och förutsättning.


Hemlagad mat & Grönt och bilfritt läge

All mat är hemlagad av vår förskole kock. Maten tillagas från grunden, brödet är ofta hembakat och råvarorna är i möjligaste mån ekologiska och närproducerade.

Omgivningarna runt förskolan är bilfria. Vi har en äng och en skogsdunge precis i anslutning till gården som vi använder mycket för barnens lek och utforskande.


Delaktighet

Verksamhetsformen föräldrakooperativ inbjuder alla vårdnadshavare att engagera sig i Trollhatten. På det viset får Ni möjlighet att vara delaktiga i Ert barns vardag.

Vill du veta mer? Ring gärna eller kom och besök oss!

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång